Công thức

 • Trà Sữa Thái Fusion

  Trà Sữa Thái Fusion

 • Trà Thái Xanh Chanh Vàng

  Trà Thái Xanh Chanh Vàng

 • Trà Sữa Dừa Thái Đỏ

  Trà Sữa Dừa Thái Đỏ

 • Trà Đào Dầm Thái Đỏ

  Trà Đào Dầm Thái Đỏ

 • Trà Sữa Khoai Lang

  Trà Sữa Khoai Lang

 • Trà Sữa Bình Phước

  Trà Sữa Bình Phước

 • Trà Sữa Bình Thuận

  Trà Sữa Bình Thuận

 • Trà Sữa Vũng Tàu

  Trà Sữa Vũng Tàu

 • Trà Hà Nội

  Trà Hà Nội

 • Trà Matcha Dâu Kem Cheese

  Trà Matcha Dâu Kem Cheese

 • Trà Sữa Sầu Kem Trứng

  Trà Sữa Sầu Kem Trứng

 • Trà Sữa Kem Cheese

  Trà Sữa Kem Cheese

 • Trà Sữa Chạng Vạng

  Trà Sữa Chạng Vạng

 • Trà Sữa Trời Mưa

  Trà Sữa Trời Mưa

 • Trà Sữa Bình Minh

  Trà Sữa Bình Minh