Công thức

 • Trà Xanh Khoai Môn

  Trà Xanh Khoai Môn

 • Sầu Riêng Anh Đào Đá Xay

  Sầu Riêng Anh Đào Đá Xay

 • Matcha Trân Châu Đường Nâu

  Matcha Trân Châu Đường Nâu

 • Cà Phê Caramen Muối Biển

  Cà Phê Caramen Muối Biển

 • Cake Pop

  Cake Pop

 • Trà Hoa Đậu Biếc Khoai Môn

  Trà Hoa Đậu Biếc Khoai Môn

 • Churros

  Churros

 • Trà Đen Khoai Môn

  Trà Đen Khoai Môn

 • Mousse Dâu Tằm

  Mousse Dâu Tằm

 • Trà Dương Quý Phi

  Trà Dương Quý Phi

 • Bánh Flan (Kem Caramen)

  Bánh Flan (Kem Caramen)

 • Bánh Phô Mai Tươi

  Bánh Phô Mai Tươi

 • Trà Thảo Mộc

  Trà Thảo Mộc

 • Trà Ô Long Xoài

  Trà Ô Long Xoài

 • Cà Phê Tiramisu

  Cà Phê Tiramisu