Công thức

 • Trà Cascara Cherry Xoài

  Trà Cascara Cherry Xoài

 • Trà Chanh Vàng Mac Mac

  Trà Chanh Vàng Mac Mac

 • Trà Chanh Bạc Hà

  Trà Chanh Bạc Hà

 • Roasted Rice Macchiato

  Roasted Rice Macchiato

 • Trà Sữa Foam Gạo Rang

  Trà Sữa Foam Gạo Rang

 • Cà Phê Sữa Gạo

  Cà Phê Sữa Gạo

 • Trà Sữa Gạo Rang

  Trà Sữa Gạo Rang

 • Trà Genmaicha Foam Gạo Rang

  Trà Genmaicha Foam Gạo Rang

 • Trà Đậu Biếc Kem Sữa

  Trà Đậu Biếc Kem Sữa

 • Salty Coffee

  Salty Coffee

 • Trà Xanh Foam Dâu

  Trà Xanh Foam Dâu

 • Matcha Jelly Shake

  Matcha Jelly Shake

 • Matcha Đậu Đỏ

  Matcha Đậu Đỏ

 • Oreo Jelly Parfait

  Oreo Jelly Parfait

 • Cà Phê Thạch Matcha

  Cà Phê Thạch Matcha