Pha chế

 • Yogurt Tắc

  Yogurt Tắc

 • Sầu Riêng Lá Dứa Đá Xay

  Sầu Riêng Lá Dứa Đá Xay

 • Sữa Chua Trà Xanh

  Sữa Chua Trà Xanh

 • Matcha Sầu Riêng Foam Houjicha

  Matcha Sầu Riêng Foam Houjicha

 • Chanh Vàng Nhiệt Đới

  Chanh Vàng Nhiệt Đới

 • Tắc Dâu Kiwi

  Tắc Dâu Kiwi

 • Trà Xanh Khoai Môn

  Trà Xanh Khoai Môn

 • Matcha Trân Châu Đường Nâu

  Matcha Trân Châu Đường Nâu

 • Cà Phê Caramen Muối Biển

  Cà Phê Caramen Muối Biển

 • Trà Hoa Đậu Biếc Khoai Môn

  Trà Hoa Đậu Biếc Khoai Môn

 • Trà Đen Khoai Môn

  Trà Đen Khoai Môn

 • Trà Dương Quý Phi

  Trà Dương Quý Phi

 • Trà Thảo Mộc

  Trà Thảo Mộc

 • Spicy Chocolate

  Spicy Chocolate

 • Carapine Cafe

  Carapine Cafe