Pha chế

 • Trà Đậu Biếc Kem Sữa

  Trà Đậu Biếc Kem Sữa

 • Salty Coffee

  Salty Coffee

 • Trà Xanh Foam Dâu

  Trà Xanh Foam Dâu

 • Matcha Jelly Shake

  Matcha Jelly Shake

 • Cà Phê Thạch Matcha

  Cà Phê Thạch Matcha

 • Ginger Ale Grapefruit

  Ginger Ale Grapefruit

 • Olong Đào Chanh Dây

  Olong Đào Chanh Dây

 • Trà Cúc Long Nhãn

  Trà Cúc Long Nhãn

 • Cà Phê Cam Đào

  Cà Phê Cam Đào

 • Sunset Cocktail

  Sunset Cocktail

 • Christmas Color

  Christmas Color

 • Blue Eyes

  Blue Eyes

 • Butterfly Sea

  Butterfly Sea

 • Passion Cherry

  Passion Cherry

 • Rosé Old Fashioned

  Rosé Old Fashioned