Pha chế

 • Ya-ua Hồng

  Ya-ua Hồng

 • Sữa Chua Trân Châu Đường Đen

  Sữa Chua Trân Châu Đường Đen

 • Ya-ua Me

  Ya-ua Me

 • Ya-ua Trà Xanh

  Ya-ua Trà Xanh

 • Sữa Chua Sức Khoẻ

  Sữa Chua Sức Khoẻ

 • Trà Vải Hồng

  Trà Vải Hồng

 • Sinh Tố Xoài Muối Ớt

  Sinh Tố Xoài Muối Ớt

 • Yogurt Thanh Long Đỏ

  Yogurt Thanh Long Đỏ

 • Trà Pudding Xoài

  Trà Pudding Xoài

 • Trà Jelly Nho

  Trà Jelly Nho

 • Trà Jelly Kiwi

  Trà Jelly Kiwi

 • Yogurt Tắc

  Yogurt Tắc

 • Sầu Riêng Lá Dứa Đá Xay

  Sầu Riêng Lá Dứa Đá Xay

 • Sữa Chua Trà Xanh

  Sữa Chua Trà Xanh

 • Matcha Sầu Riêng Foam Houjicha

  Matcha Sầu Riêng Foam Houjicha