Pha chế

 • Trà Nam Việt Quất

  Trà Nam Việt Quất

 • Matcha Caramel

  Matcha Caramel

 • New Zealand X-Mas Tea

  New Zealand X-Mas Tea

 • Nutella Latte

  Nutella Latte

 • Japanese Cherry Garden

  Japanese Cherry Garden

 • Raspberry Sauna Tea

  Raspberry Sauna Tea

 • Winter Cherry Garden

  Winter Cherry Garden

 • Hazelnut Black Cheese

  Hazelnut Black Cheese

 • Bio Mint Matcha

  Bio Mint Matcha

 • Hazelhill

  Hazelhill

 • Bio Mint Magic

  Bio Mint Magic

 • Tropical Granita

  Tropical Granita

 • Cheese Milk Tea Blend

  Cheese Milk Tea Blend

 • Bluenut Aloe

  Bluenut Aloe

 • Dragon Rasptea

  Dragon Rasptea