Pha chế

 • Kem Chuối Yaua

  Kem Chuối Yaua

 • Bông Lan Yaua Trân Châu

  Bông Lan Yaua Trân Châu

 • Kem Sữa Chua Trân Châu

  Kem Sữa Chua Trân Châu

 • Yaua Dâu Unicorn

  Yaua Dâu Unicorn

 • Trà Tắc Dâu Tây

  Trà Tắc Dâu Tây

 • Trà Dâu Dứa

  Trà Dâu Dứa

 • Trà Thanh Long Đỏ

  Trà Thanh Long Đỏ

 • Dâu Coco

  Dâu Coco

 • Ya-ua Hồng

  Ya-ua Hồng

 • Sữa Chua Trân Châu Đường Đen

  Sữa Chua Trân Châu Đường Đen

 • Ya-ua Me

  Ya-ua Me

 • Ya-ua Trà Xanh

  Ya-ua Trà Xanh

 • Sữa Chua Sức Khoẻ

  Sữa Chua Sức Khoẻ

 • Trà Vải Hồng

  Trà Vải Hồng

 • Sinh Tố Xoài Muối Ớt

  Sinh Tố Xoài Muối Ớt