Pha chế

 • Chanh Vàng Nhiệt Đới

  Chanh Vàng Nhiệt Đới

 • Tắc Dâu Kiwi

  Tắc Dâu Kiwi

 • Trà Xanh Khoai Môn

  Trà Xanh Khoai Môn

 • Matcha Trân Châu Đường Nâu

  Matcha Trân Châu Đường Nâu

 • Cà Phê Caramen Muối Biển

  Cà Phê Caramen Muối Biển

 • Trà Hoa Đậu Biếc Khoai Môn

  Trà Hoa Đậu Biếc Khoai Môn

 • Trà Đen Khoai Môn

  Trà Đen Khoai Môn

 • Trà Dương Quý Phi

  Trà Dương Quý Phi

 • Trà Thảo Mộc

  Trà Thảo Mộc

 • Trà Ô Long Xoài

  Trà Ô Long Xoài

 • Cà Phê Tiramisu

  Cà Phê Tiramisu

 • Trà Nam Việt Quất

  Trà Nam Việt Quất

 • Matcha Caramel

  Matcha Caramel

 • New Zealand X-Mas Tea

  New Zealand X-Mas Tea

 • Nutella Latte

  Nutella Latte